Általános szerződési feltételek

 

A jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF” vagy „Szabályzat”) tartalmazzák az InternetPrint Kft., mint szolgáltató, (a továbbiakban “Szolgáltató”) és a Szolgáltató által nyújtott nyomdai és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban “Ügyfél” valamint “Ön”) jogait és kötelezettségeit. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: “Felek”).

A szolgáltatások használatával (beleértve a Weboldal látogatását is) Ön elfogadja a jelen szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és azt kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető az alábbi oldalon:
https://internetprint.hu/gtc/

1. Szolgáltató adatai

Neve: InternetPrint Kft.
Székhelye: 1053 Budapest V., Veres Pálné utca 9. 1. em. 2.
Telephelye: 1107 Budapest X., Jegenye utca 6.
E-mail címe: [email protected]
Telefonszáma: +36 1 786-5674
Elektronikus bejelentőlap címe: https://internetprint.hu/contact/
Cégjegyzékszáma: 0109956205
Adószáma: 23168660-2-41
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Cégíróság
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-78845/2014
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Host Europe GmbH, Welserstraße 14. 51149 Köln, [email protected]

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ek. tv.”), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. Az ÁSZF hatálya Szolgáltató által üzemeltetett bármely weboldalon (A továbbiakban “Weboldal”) létrejövő jogviszonyokra kiterjed. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a Weboldalról linken keresztül elérhető, harmadik fél által üzemeltetett bármely más weboldalra illetve ott keletkező jogviszonyokra. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A jelen Szabályzat közzétételének napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató a Weboldalon közzéteszi. Felek megegyeznek abban, hogy rájuk a Szabályzatnak a szerződéskötéskor hatályos verziója automatikusan érvényes.

2.3. A Weboldalon található teljes szöveges, képes, mozgóképes tartalom, beleértve a tartalmak kiválasztását, rendszerezését valamint a Weboldalon elérhető technikai megoldásokat, szerkesztőket, keresőket, ajánlatadó szoftverrészeket, különösen kiemelve a weboldalon található sablonokat, mintákat és termékbemutató példákat (mockup) a Szolgáltató, valamint egyes tartalmak esetén a megfelelő jogtulajdonosok szellemi tulajdonát képezi és szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon található tartalom bármely részének a Szolgáltató írásbeli és előzetes engedélye nélkül történő bármilyen felhasználása, a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása (különösen, de nem kizárólag forgalomba hozatala) jogi következményeket von maga után. Szolgáltató, vagy a megfelelő jogtulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását, kárának megtérítését, illetve a megfelelő büntetőjogi következmények alkalmazását.

2.4. Szolgáltató felelőssége kizárólag a megrendelés, szolgáltatás vagy egyéb kereskedelmi ügylet értékéig terjed. Szolgáltató kizárja a rendelkezésre állás hiányából, a szállítási késedelemből vagy a hibásan rögzített adatokból származó kár és bármilyen indirekt kár (például elmaradt megrendelés, ügylet, pályázat) megtérítését az ügylet értékén felül. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfél felelős a csatlakozáshoz használ számítógépe, mobil eszköze illetve az azon található adatok védelméért.

3. Adatkezelési szabályok

3.1. Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, kizárólag a jelen Szabályzat keretei között kereskedelmi kapcsolat céljából a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a 2011. évi CXII. törvény (Ek. tv.) rendelkezéseire.

3.2. Az Ügyfél adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából az Ügyfél azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje. Az Ügyfél a Weboldalon hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy Szolgáltató részéről elektronikus úton illetve egyéb írott formában híranyagot kapjon, de a Megrendelő bármikor jogosult ezen egyértelmű hozzájárulással ellentétes, a híranyag megküldésének részbeni vagy teljes megtiltása iránti nyilatkozatot tenni, ill. a hírlevélről bármikor leiratkozni.

3.2. Az Ügyfél hozzájárul, hogy az elkészült nyomtatványait valamint szolgáltatásainkról közölt véleményét („Ügyfeleink írták”) – anonimizált formában, személyes adatok nélkül – Szolgáltató a Weboldalon referenciaként bemutassa, reklámanyagain feltüntesse. Ügyfél a megrendeléssel egy időben írásban megtilthatja, hogy bármilyen elkészült nyomtatványát vagy véleményét közzétegyük. Ügyfél írásban engedélyezheti, hogy teljes nevét, cégnevét és egy elérhetőségét (Pl. weboldal cím) feltüntessük referencia céljából.

3.3. Szolgáltató adatkezelésének részletes szabályait az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza. Az Ügyfél ezen feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát megismerte és elfogadja. Az Adatvédelmi Tájékoztató folyamatosan elérhető és letölthető az alábbi oldalon:
https://internetprint.hu/gtc/

3.5. Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-78845/2014

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

4.1. A Weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások kizárólag online, a Weboldalon keresztül rendelhetők meg. Személyes, a telephelyen történő megrendelésre nincs lehetőség. Egyedi ajánlat kérésére van lehetőség a Weboldalon található kapcsolat felvételi űrlapon keresztül. A Weboldalon megjelenített árak az Ügyfél által beállított pénznemben (alapértelmezetten Magyarországon forintban) értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák az esetleges házhoz szállítás díját. (Személyes átvétel esetén nincs kiszállítási és csomagolási költség.)  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által beállított országtól, pénznemtől, termék vagy szolgáltatás paraméterektől függően egyedi árat és házhozszállítási díjat kalkuláljon. A kosárba helyezett termékek teljes árát és a teljes kiszállítási díjat a Weboldal a megrendelés elküldése előtt összesíti, amit az Ügyfél a megrendelés elküldésével egy időben, mint ajánlatot elfogad. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, azt a kiszállítás díja tartalmazza.

4.2. A Weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, paramétereit, a termékekről előnézeti képet jelenít meg. Az előnézetként megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a Weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges megjelenése közötti különbözőség miatt. A termék előnézeti képén szereplő színek és méretek az Ön monitorjának vagy mobil eszközének (általunk ismeretlen) beállításaitól függenek, ezért nem felelnek meg pontosan a nyomtatásban szereplő színeknek és méreteknek.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja az Ügyfeleket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

5. A megrendelés folyamata

5.1. A Weboldalra érkezve Ön regisztráció nélkül megkezdheti a vásárlási folyamatot. A vásárlás megkezdéséhez nem szükséges regisztráció, az a megrendelés elküldésekor (ha a kosárban megadott email címmel még nem történt rendelés) automatikusan megtörténik.

5.2. A Weboldalon bármelyik termék aloldalra lépve a termék általános paramétereinek és tulajdonságainak leírását találja. Ezen az oldalon a „Kezdjük el” gombra, vagy az egyik termék-módozat „Szerkesztés” gombjára kattintva (például a fényképes naptár oldalon az asztali naptár kiválasztásával) a termék szerkesztőbe jut.

5.3. A termék szerkesztőben a termék paramétereit (például névjegykártya esetén egy vagy kétoldalas, fényképes naptár esetén fali vagy asztali naptár) és a darabszámot megadva a Weboldal egyedi árat kalkulál. Ez az ár minden esetben tartalmazza az áfát, de nem tartalmazza a szállítási költségeket.

5.4. A termék szerkesztőben Ön kiválaszthatja a termék megjelenésének sablonját. Megadhatja a terméken szereplő szöveges adatokat. Feltöltheti a fényképes terméken szereplő képeket. A szerkesztő minden módosítás után frissíti a termék előnézeti képét. Kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze a termék minden oldalának megjelenését és tartalmát. A szerkesztő felhívja a figyelmet az esetleges képek túl alacsony felbontására, de a képek minőségét (képélesség, színek, rajta szereplő tartalom) nem ellenőrzi. A terméken szereplő szövegek megjelenési és tartalmi hibáit (például belelóg a háttérképbe, túl hosszú, hiányzik vagy hibás a feltüntetett adat) nem ellenőrizzük, azt Önnek kell ellenőriznie és javítania. A termék az előnézeti képnek megfelelően lesz legyártva, szöveges és tartalmát emberi ellenőrzésnek nem vetjük alá. A termék előnézetén szereplő színek és méretek az Ön monitorjának vagy mobil eszközének (általunk ismeretlen) beállításaitól függenek, ezért nem felelnek meg pontosan a nyomtatásban szereplő színeknek és méreteknek.

5.5. Ha a termék minden paramétere, tartalma és képe megfelel Önnek, a „Kosárba” gomb megnyomásával a kiválasztott egyedi termék a kosárba kerül. A kosár tartalmát bármikor elérheti a Weboldal menüjében található Kosár menüpontra kattintva.

5.6. A Kosárban az eddig megszerkesztett termékek listája (tulajdonságai, ára) szerepel, valamint a külön a kalkulált szállítási díj. valamint összesítve szerepel az eddig kosárba tett egyedi termékek teljes ára az egyedileg kalkulált szállítási díjjal együtt. Az ár az áfát tartalmazza és ezen felül nincs további csomagolási költség. („Összesen”) Bármelyik terméket a termék melletti „x” (Törlés) gombra kattintva törölheti a listából. A termék megnevezése alatti „Módosítás” linkre kattintva újra a termék szerkesztőbe jut, ahol módosíthatja a termék bármilyen paraméterét. A Módosítás befejezése a „Módosítás” gombra kattintva kerül mentésre a kosárban, a „Mégsem” gombra kattintva pedig a kosár eredeti állapotához jutunk vissza.

5.6. A kosárban szereplő összes termék megrendelése előtt ki kell tölteni a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat. A Fizetési módoknál csak azok a fizetési módok szerepelnek, amik a kiválasztott országban és nyelven elérhetőek. A fizetési mód „i” (infó) ikonja jeleníti meg az adott fizetési módhoz tartozó információt (amit kérjük figyelmesen olvasson el). A fizetési módnál szerepel a teljesítés határideje is. A fizetési mód rádiógombjára kattintva a kosárban szereplő szállítási díj és teljes ár („Összesen”) frissül, valamint frissül a megrendeléshez szükségesen kitöltendő mezők listája (Például személyes átvétel esetén nem szükséges szállítási címet megadni.) A fizetési módok közül alapértelmezetten ki van választva egy az Ön országában leggyakrabban választott, elérhető fizetési mód. Az lehetséges fizetési módok a következők (nem minden országban elérhetőek):

5.6.1 Utánvét (kiszállítás)

5.6.2 Személyes átvétel, fizetés készpénzzel vagy bankkártyával

5.6.3 Átutalás

5.6.4 PayPal

5.6.5 Bankkártya (Skrill)

5.7. A fizetési módtól függően a megrendelés előtt ki kell tölteni a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat. A mezők kitöltését a Weboldal a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva, vagy másik mezőbe való kattintáskor is ellenőrzi és a helytelenül töltött adatmezőknél hibajelzést jelenít meg. Ebben az esetben az adatmező kitöltése után újra a „Megrendelés elküldése” gombra kell kattintani.

5.8. Ha minden terméket, árat, adatot körültekintően ellenőrzött (különös tekintettel az email címre, ami a kapcsolattartás elsődleges módja) a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva küldheti el a megrendelést. A megrendelésről néhány percen belül visszaigazoló emailt küldünk. A megrendelés minden különálló tétele (egyszerre megrendelt több termék esetén minden termék) megrendelés számot kap, ami #1234-123-123 formátumú. Ha a visszaigazoló email néhány percen belül nem érkezik meg, kérjük, először keresse meg a levelezőjének „levélszemét”, „spam” mappájában és helyezze vissza a bejövő levelekhez. Ha ott sem található a visszaigazoló email, akkor kérjük bármelyik elérhetőségünkön (például kapcsolat felvételi űrlapunkon) keresztül jelezze ezt, hogy a megrendelést vissza tudjuk igazolni.

5.9. Ha átutalásos fizetési módot választott, kérjük a visszaigazoló emailben szereplő módon utalja át a megrendelés teljes vételárát, az ott megadott bankszámlára. Fontos a közleményben szerepeltetni a megrendelés számát (1234-123-123 formátumú). Ha több tétel szerepel a megrendelésben, bármelyik megrendelési számot írhatja a közleménybe.

5.10. Ha olyan fizetési módot választott, ami online bankkártyás fizetéssel jár (Bankkártya/Skrill vagy PayPal), akkor a megrendelés után automatikusan a fizetési felületre irányítjuk tovább. A bankkártyás fizetéshez adja meg a fizetés felületen a bankkártya adatait vagy lépjen be PayPal fiókjába. A sikeres fizetés után a fizetési felület visszairányítja az oldalunkra. A sikeres fizetésről a fizetési felületről kap visszaigazoló emailt (tehát a PayPal –tól vagy a Skrill –től). Általában az Ön bankja SMS –ben is értesíti a fizetési tranzakcióról.

5.11. Sikertelen fizetés esetén a visszaigazoló levélben található „Rendeléseim követése, utánrendelés” gombra kattintva elérheti rendelései listáját, ahol újra megkezdheti a fizetési folyamatot.

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

6.1. A megrendelések feldolgozása a Weboldalon feltüntetett nyitvatartási időben történik. A nyomdai feldolgozás kötött munkarendje nem teszi lehetővé, hogy a beküldött megrendeléseket azonnal, soron kívül teljesítsük és átadjuk vagy kiszállítsuk. A teljesítés általános határideje a fizetési módnál megadott, a visszaigazoló emailben szereplő határidő, ami a visszaigazolás időpontjától számít. A teljesítési határidő egyedi ajánlatnál minden szükséges nyomdai anyag beérkezésétől, számít, ha az későbbi, mint a Szolgáltató visszaigazolása. Szolgáltató ettől a határidőtől egyedi ajánlatban eltérhet, de korábbi határidőre nem kötelezhető.

6.2. A személyes átvétel fizetési módú megrendelések elkészüléséről a Szolgáltató értesítést küld emailben. A megrendelések az értesítés után átvehetőek telephelyünkön (Budapest X., Jegenye utca 6.), a Weboldalon feltüntetett nyitvatartási időben. A telephelyen bankkártyás fizetésre nincs lehetőség.

6.3. A kiszállítással rendelt megrendelések elkészüléséről a Szolgáltató értesítést küld emailben, amikor a kiszállítást végző cégnek a csomagot átadja. A kiszállítást végző cég a megrendelő országától, a választott fizetési módtól és a csomag súlyától függ. Minden a kiszállítással és a csomag követésével kapcsolatos információt (fuvarlevél szám, várható megérkezési idő) az értesítő email tartalmaz.

7. Az Elállás joga

7.1. A Ptk. 6:64. § értelmében „Aki szerződés megkötésére irányuló szándékát egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozatot tesz, nyilatkozatához kötve marad.” Az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges. Az az Ügyfél, aki vételi ajánlatot tesz (megrendelést ad le) az a rendeléstől a későbbiekben nem állhat el.

7.2. Lemondás: Ügyfél a megrendelést csak addig mondhatja le, amíg a megrendelés legyártásra nem került. A megrendelés leadása után a gyártás akár azonnal, emberi közbeavatkozás nélkül is indulhat. Az Ügyfél a megrendelést abban az esetben sem mondhatja le, ha hibás, vagy nem megfelelő minőségű adatokat vagy képeket adott meg a terméken, mivel a gyártás emberi közbeavatkozás (és a megadott adatok, képek emberi ellenőrzése) nélkül azonnal elindulhat. Esetleges lemondási, vagy adatmódosítási szándékát a megrendelést követő 1 órán belül jelezheti Szolgáltató felé emailben, telefonon vagy elektronikus bejelentőlapon. A lemondási illetve adatmódosítási jelzést Szolgáltató természetesen figyelembe veszi, ha a gyártás még nem történt meg.

7.3. Az elállási és felmondási jog alóli kivétel: A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény értelmében a Vásárló 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándékától – ez azonban nem vonatkozik az Ügyfél kérésére, egyedileg gyártott termékekre. Idézet a rendeletből: 14. 29. § „(1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát ... c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;”

8. Garancia, jótállás

8.1. Nyomdai szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén Szolgáltató hibásan teljesít, ha és amennyiben a szolgáltatása akár mennyiségileg, akár minőségileg nem felel meg a megrendelésben (a vételi ajánlatban) foglaltaknak.

8.2. Ügyfél az átvétel során köteles ellenőrizni a szerződés tárgyát képező termék mennyiségét és minőségét és kifogásairól 5 napon belül értesíteni a Szolgáltatót. Amennyiben az átvételtől számított 5 napos határidőn belül nem terjeszt elő minőségi vagy mennyiségi reklamációt, azt úgy kell tekintetni, hogy Ügyfél szerződésszerű teljesítésként elfogadta a Szolgáltató által az Ügyfél részére átadott terméket, így az Ügyfél bármely későbbi reklamációjától függetlenül köteles kifizetni a teljesítésről kiállított számlát.

8.3 Mennyiségi kifogás: A megrendelt és visszaigazolt példányszámnál alacsonyabb példányszám esetén az Ügyfél választása szerint vagy a Szolgáltató az át nem adott példányokat legyártja és szállítási költség nélkül eljuttatja az Ügyfélnek (a pótteljesítés határideje az eredeti teljesítési idővel megegyezik és a kifogás megtételétől számít), vagy kérheti a termék arányos árleszállítását, amely esetben az árkülönbséget Szolgáltató 8 napon belül átutalja az Ügyfél által megadott bankszámlaszámra.

8.4. A kiszállítás során elveszett csomag mennyiségi kifogásnak tekinthető és annak megfelelően kezelendő, ha a kiszállítást végző cég elismeri, hogy a csomag nem érkezett meg a kiszállítási címre. Ha a kiszállítás az ügyfél hibájából nem érkezett meg a címre (például de nem kizárólag hibás címzés esetén, vagy az Ügyfél nem vette át a csomagot), az nem tekinthető mennyiségi kifogásnak. Ebben az esetben az Ügyfél kérésére a visszaérkezett csomagot újabb kiszállítási költség felszámolásával után újra küldjük. Ha az Ügyfél ezt is megtagadja, a Szolgáltató továbbiakban ezt az Ügyfél szerződésszegésének tekinti, és ennek megfelelően kezeli.

8.5. Minőségi kifogás: A gyártás során a Szolgáltató az egyedileg előállított termékeket folyamatosan, minőségi szempontból ellenőrzi, ennek ellenére előfordulhat olyan termék, ami a nyomdai feldolgozás (nyomtatás, vágás, kötés, egyéb nyomdai műveletek) során hibásan készül el és így kerül átadásra vagy kiszállításra. Ha ezt az ügyfél minőségi kifogásként jelzi (és a hiba nem tartozik a 8.6. alá), az nyomdahibának tekinthető. Szolgáltató ebben az esetben az Ügyfél választása szerint vagy a terméket újra legyártja és szállítási költség nélkül eljuttatja az Ügyfélnek (a pótteljesítés határideje az eredeti teljesítési idővel megegyezik és a kifogás megtételétől számít), vagy kérheti a termék árának visszatérítését, amely esetben a teljes árat Szolgáltató 8 napon belül átutalja az Ügyfél által megadott bankszámlaszámra.

8.6. Nem tekinthetőek elfogadható minőségi kifogásnak (nem tekinthetők nyomdahibának) a következő esetek, ezekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget (minden esetben az Ügyfél előnézeti képen a megrendelés előtt, vagy egyedi ajánlatnál látványterv formájában ellenőrizni és elfogadni köteles az elkészítendő termék képét):

8.6.1. Az ügyfél által megadott, előnézeti képen, vagy elfogadott látványterven szereplő elírás, helyesírási hiba, fordítási hiba, hiányzó adat, hiányzó egyedi szöveg (például hiányzó képfelirat vagy lemaradt egyedi ünnepnap)

8.6.2. Az Ügyfél által feltöltött rossz minőségű (például de nem kizárólag alacsony felbontású, zajos, életlen, színhibás), hibás, nem a megfelelő tartalmú, vagy hiányzó kép.

8.6.3. Az előnézeti kép, az elfogadott látványterv és a nyomdai termék közötti színeltérés, kivéve, ha az Ügyfél színhelyes, hozott mintát (proof -ot) biztosított Szolgáltató számára, a végtermékkel megegyező papíron.

8.6.4. A hozott, nem Szolgáltató által előkészített anyag tartalmáért (elírás, helyesírási hiba, grafikai hiba) és minőségéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8.7. Szolgáltató kötelező jótállás alá nem eső termékek esetén (nyomdai termékek) hat hónapra vállal jótállást. Utóbbi konkrét feltételeiről a Szolgáltató a Felhasználó kérésére részletes tájékoztatást ad.

8.8. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

9. Panaszkezelés

9.1. Célunk, hogy valamennyi megrendelést kifogástalan minőségben, ügyfeleink maximális megelégedettségével teljesítsünk, szem előtt tartva, hogy Ügyfelünket hosszútávon visszatérő partnerünknek tekintsük.  Amennyiben Ügyfelünknek mégis valamilyen panasza van a megrendelés teljesítésével, a kiszállítással vagy az ügyfélszolgálattal, ügyfélkiszolgálással történő kommunikációval kapcsolatban, a következő elérhetőségeken jelezheti azt:

Elektronikus bejelentőlap címe: https://internetprint.hu/contact/
E-mail cím: [email protected]
Telefonszám: +36 1 898-1954

9.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja az Ügyfélnek.

9.3. Szolgáltató az írásbeli panaszt 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.2. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.3. A jelen szerződésből eredő, békés úton nem rendezhető viták esetére a Felek a magyar jogrendszernek vetik alá magukat és a budapesti székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Függelék:


2013. évi V. törvény (Ptk.): http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV
2001. évi CVIII. törvény (Ek tv.): http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR